Tietosuoja

Päivitetty 15.7.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien verkkokauppaamme palveluita. Selosteessa kuvataan

 • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja
 • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista
 • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja
 • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)

Verkkokaupan rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hajusteetonarki.fi
Fri Kauneudenhoito Oy
Y-tunnus: 3019533-9
Yläportti 4 , C0/ Frissan
02210 Espoo 
puhelin: 0449366635

info@hajusteetonarki.fi

Rekisterin nimi

Hajusteetonarki.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Hajusteetonarki.fi:n verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Hajusteetonarki.fi:n ja asiakkaan välillä.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksiltä kysytään lisäksi:
Yrityksen nimi ja y-tunnus

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Hajusteetonarki.fi:n verkkokaupasta.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on postitus
 • maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa Luotonmyöntäjälle
 • asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun Perintäyhtiölle
 • laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot säilytetään webhotelli-palveluntarjoajan suojatussa tietokannassa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä teknisellä henkilöstöllä verkkosivustoon liittyvien tukitoimien yhteydessä. Kaikkia rekisterin käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.

Tuote lisätty koriin.
0 nimikettä - 0,00